MA

MA Lighting הגרמנית היא החברה המובילה בעולם למחשבי תאורה ולמערכות דימרים. מחשבי התאורה שלה שולטים ברוב המוחלט של המופעים הבינלאומיים ברמה הגבוהה ביותר.
הצלחתה של MA Lighting מבוססת על מחויבות בלתי פוסקת לחידוש ולפיתוח פתרונות ועל עמידתה בדרישות הגבוהות ביותר של משתמשים מקצועיים ברחבי העולם.