Lee Filters

חברת Lee filters הינה יצרנית פילטרים מהוותיקות בתחום.

עם ניסיון ומדע רב מביאה חברת Lee פילטרים איכותיים ועקביים ביותר במגוון צבעים ענק אשר נבדקים על ידי פרמטרים מדעיים כדי להבטיח עקביות והמשכיות בתוך הסדרות.
כל סוגי הפילטרים של Lee מיוצרים בהליך יצור קפדני ועושים שימוש בחומרים ופגמנטים יציבים ואיכותיים העמידים בחום אשר ישמרו על צורתם וצבעם לאורך חייהם.