Extron Electronics

חברת Extron Electronics מתמחה במתן פתרונות שליטה מלאים למערכות אור-קוליות. המוצרים של Extron Electronics ממלאים תפקיד חיוני בתכנון מערכות יעילות להצגת מידע עבור סביבות מגוונות, החל בכיתות, חדרי ישיבות, אולמות הרצאות באוניברסיטאות ועד מתקני סימולציה, אולמות בידור בקנה מידה גדול ומרכזי שליטה ובקרה.

מגוון המוצרים של Extron Electronics בא לתת מענה לחדר הבקרה וסביבת העבודה המקצועית, הדורשנית של ימינו. עם שימוש ברכיבי איכות ותכנון לאמינות ויציבות נותנים מוצרי החברה שקט תעשיתי ומאפשרים לטכנאי להתרכז בעבודתו.

מפעלי החברה עומדים בתקני יצור מחמירים ומתקיימת הקפדה יתרה בביקורת האיכות הסופית, דבר המבטיח פעולה חלקה ואמינה לאורך חיי המכשיר.