MDN

מרכז המבקרים "מרי דה נצרת" נמצא בעיר העתיקה בנצרת בסמוך לשוק והוא מספר את תולדות ישו. במקום הותקנו מגוון של פנסי לד מתוצרת D.T.S האיטלקית ובשליטה ממוחשבת של חברת M.A LIGHTING. מעצב התאורה המוכשר שעשה את העבודה במרכז הוא עופר ברום.