כנסת ישראל

גאים לעדכן כי בימים אלו הסתיימה ההתקנה בכנסת ישראל!
מטרת הפרויקט- החלפת כל גופי התאורה בגופי לד ידידותיים לסביבה
בשני אולמות- טרקלין שאגאל והאודיטוריום:

• טרקלין שאגאל –
ETC Source Four LED Studio HD Studio
JB Lighting A8
DTS Nick NRG 501

• אודיטוריום –
DTS Profilo led 150
DTS Scena led 150
גופי MATRIX LED RGBW

כמו כן, הותקנו בשני האולמות מאחדי אות מקצועיים מתוצרת ELC הולנד
ומגברי dmx מתוצרת MA Lighting גרמניה