מרכז פרס לשלום

א.ב. אלקטרוניקה סיפקה והתקינה באודיטוריום במרכז פרס לשלום את מערכת ההגברה ואת מערכות התרגום וההקרנה.