אחוזת דניאל

בהיכל החדש ובאולם הגדול:

6 יח' Beam 2R
16 יח' Beam LED
8 יח' Spot 140W
8 יח' Moving LED 108*3W
2 מכונות ערפל Look Solutions Unique