מתקן ל iPhone 4 לסטנד מיקרופון Primacoustic TelePad

89107