מתקן ל iPad 2 לסטנד מיקרופון Primacoustic ShowPad

89108