מפוח למכונת עשן Look Solutions

57003
תכונות המוצר