מסך אקוסטי לסטנד מיקרופון Primacoustic Splashguard

89112