מיקרופון קונדנסר sE Electronics sE1a

17013
תכונות המוצר

ה sE1a הוא אחיו הקטן של ה sE4 .
המיקרופון הוא קונדנסר בעל קפסולה קטנה ובעל קוטביות כיוונית  (Cardioid).
ה sE1a מתאים ללכידת כלי מיתר והקשה ואף שירה ובעל איכות גבוהה למחירו.

ה sE1a זמין גם כערכת Stereo Matched.