מחזיק אוזניות לסטנד מיקרופון Primacoustic Headrest

89111