גלגלת בינונית לכבל כולל מסגרת מתכת EG 223

60176
עמוד הבית » מוצרים » גלגלות » גלגלת בינונית לכבל כולל מסגרת מתכת EG 223
קוטר כבל (מ"מ)

6

7 8 13 15

18

אורך כבל במטרים

280

200 150 55 40

30