ריכוז פרוייקטים מובילים בתחום ההגברה והתאורה

עמוד הבית » ריכוז פרוייקטים מובילים בתחום ההגברה והתאורה

לקוח

תאריך

תיאור הפרויקט

איש קשר

סכום העסקה

יוני 2015
אספקת והתקנת מערכת תאורה והגברה
ערן קליין 054-6655535 ירון גורן 054-7433847
₪ 3,501,060
ינואר 2010
אספקת התקנת מערכת הגברה, הקרנה ותרגום סימולטני
בן פרי 03-5680680 054-4605123
₪ 512,313