אינטרקום נייד ערוץ 1 (ASL (BS15

10010

 

תכונות המוצר